Dr. Öğr. Üyesi Aykut Önder Sarıçiftçi ile Koro çalıştayı/Choir workshop with Dr. Aykut Önder Sarıçiftçi
(21-24 Temmuz 2020 arası/between July 21-24, 2020)

 

Çalıştay Eserleri/Workshop Songs:

Kerimoğlu (PDF)

Münüsem (PDF)

Sen Varsın Öğretmenim (PDF)


Katılım ücretsizdir/Participation is free.

Ayhan Öztürk ile Doğaçlamadan Çoksesliliğe/From Improvisation to Polyphony with Ayhan Öztürk
(Orff Schulwerk yaklaşımı içinde/In the Orff Schulwerk approach)
(21-24 Temmuz 2020 arası/July 21-24, 2020)

Katılım ücretsizdir/Participation is free

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin Akıncı ile Koro Çalışmalarında Motivasyonu Arttıran ve Müziksel İşitmeyi Geliştiren Oyun Tadında Uygulamalar / Applications which improve motivations and musical hearing in choir with Dr. Mehmet Şahin Akıncı
(21-24 Temmuz 2020 arası / July 21-24, 2020)

Katılım ücretsizdir / Participation is free.

 

Burak Sağırkaya ile Eğitimde ve Özel Eğitimde Müzik Terapi / Music Therapy in Education and Special Education with Burak Sağırkaya

(21-24 Temmuz 2020 arası / July 21-24, 2020)

 

Seminere kayıt yaptırma zorunluluğu vardır. Kayıtlar şu şekilde yapılmalıdır. "KKTC 4. Uluslarası Koro Festivali Müzik terapi seminerine katılmak istiyorum" maili isim / Soyadı ve telefon numarası, seminer tarihi ve seminer seçeneği ile burak.sagirkaya@gmail.com adresine ya da korofestotello@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Seminere en fazla 20 kişi kabul edilecektir. Katılım ücretsizdir.

 

Registration to the seminar is mandatory. Registration should be done as follows. "I want to attend the TRNC 4th International Choral Festival Music Therapy Seminar" e-mail should be sent to burak.sagirkaya@gmail.com or korofestotello@gmail.com with the name / surname and phone number, seminar date and seminar option. A maximum of 20 people will be accepted to the seminar. Participation is free.

Doç. Dr. Atilla Coşkun Toksoy ile İnsan Sesinin Tarihsel Serüveni / Historical Adventure of Human Voice with Assoc. Prof. Dr. Atilla Coşkun Toksoy

(21-24 Temmuz 2020 arası / July 21-24, 2020)

 

Katılım ücretsizdir / Participation is free.

 

Prof.Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı ve Festivalimizin Geleneksel Türk Müziği Koroları Danışmanı Dr. Ayhan Sarı ile Geleneksel Türk Müziğinde Koro Yönetimi ve Makamsal İcra / Choral Management in Traditional Turkish Music and Maqam Performance with Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı and Dr. Ayhan Sarı (Traditional Turkish Music Choir's Supervisor)

 

(21-24 Temmuz 2020 arası / July 21-24, 2020)

 

Katılım ücretsizdir / Participation is free.

Canan Özgür ile "Ayna Ayna Söyle Bana: Şan Eğitiminde Özgüven" Semineri

 

(21-24 Temmuz 2020 arası / July 21-24, 2020)

 

Katılım ücretsizdir / Participation is free.